Sprzedaż części samochodowych – jaki VAT?

Sprzedaż części samochodowych – jaki VAT?

Sprzedaż części samochodowych – jaki VAT? Prowadząc własną działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży części samochodowych musisz przestrzegać pewnych warunków oraz obowiązków, które zostały ustanowione przez polskie prawo. Niezależnie od tego czy prowadzisz warsztat samochodowy czy zajmujesz się jedynie dystrybucją części samochodowych, zasady i pewne restrykcje są takie same do osiągnięcia pewnego pułapu kwoty wolnej od podatku.

Większa część mniejszych przedsiębiorców zastanawia się, jak i na czym polega przywilej zwolnień przedmiotowych dotyczący podatku VAT. Ponadto dochodzi również tutaj ustawowy obowiązek (lub jego brak) korzystania z kasy fiskalnej, służącej do prowadzenia ewidencji uzyskanych przychodów. Ustawodawca określił  pewne normy i obowiązki, zawarte w przepisach, które powinieneś przestrzegać. Przewidział także wyjątki – o czym dowiesz się w dalszej części artykułu. Dowiesz się również jakie przepisy powinieneś znać i jakich obowiązków musisz przestrzegać, decydując się na sprzedaż części samochodowych.

Sprzedaż części samochodowych a zwolnienie z podatku VAT

Dwa podstawowe zagadnienia, jakie łączą sprzedaż części samochodowych i podatek VAT to: wymóg posiadania kasy fiskalnej,
– przy prowadzeniu sprzedaży części samochodowych osobom prywatnym,
– przy sprzedaży części używanych, wymontowanych z samochodów wcześniej użytkowanych.

Co mówią na ten temat przepisy? Jak to wygląda w świetle polskiego prawa?

Zobacz także:

Wymóg posiadania kasy fiskalnej, podatek VAT a sprzedaż części samochodowych

O tym, że małemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT wiedzą chyba wszyscy. Wiadomym jest także, że nie zawsze muszą oni zachowywać obowiązek użytkowania oraz posiadania kasy fiskalnej (wyłącznie w przypadku, gdy prowadzą oni sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób prywatnych). Wyjątek stanowią tutaj jednak osoby, zajmujące się sprzedażą części samochodowych.  Dlaczego tak jest?
Odpowiedź jest prosta i nieskomplikowana oraz zawarta w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku, dotyczącego zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących (czyli kas fiskalnych). Określa ono, bowiem jasno, że podatnicy prowadzący sprzedaż na korzyść osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie mają żadnego obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży aż do uzyskania obrotów o określonej wysokości. Gdzie kwota ta wynosi 40 tysięcy złotych – zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
Istnieją jednak wyjątki od tej reguły i zgodnie z §4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej nie obowiązuje przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż określonych części samochodowych, do których należą między innymi:

– silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania – stosowane w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1),
– nadwozia stosowane w pojazdach mechanicznych, przyczepach i naczepach (PKWiU 34.2),
– części oraz akcesoria wykorzystywane i montowane w pojazdach mechanicznych oraz ich silnikach (PKWiU 34.3),
– części oraz akcesoria stosowane w pojazdach silnikowych (z wyjątkiem motocykli), niesklasyfikowanych nigdzie indziej (PKWiU 29.32.30.0),
– silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania w rodzaju – stosowane w motocyklach (PKWiU 30.91.3).

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w tych przypadkach nie musi jednak oznaczać braku zgody na zwolnienie z podatku VAT. Z przywileju tego można, bowiem korzystać aż do osiągnięcia określonego pułapu kwotowego, umieszczonego w przepisach i wynoszącego 100 tysięcy złotych.
Jak dotąd nie powstał ani jeden przepis wskazujący na to, iż sprzedaż części samochodowych (pomimo obowiązku posiadania kasy fiskalnej) powodowała utratę prawa stanowiącego zwolnienie podmiotowe.

Podatek VAT a używane części samochodowe przeznaczone na sprzedaż

Sprawa dużo bardziej się komplikuje, gdy w grę wchodzi sprzedaż używanych części samochodowych, wymontowanych z wcześniej użytkowanych samochodów. Na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, podstawową kwestią opodatkowania VAT towarów używanych jest marża. Marża ta jest różnicą pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą zakupu, która zostaje pomniejszona o kwotę podatku.
Podstawową kwestią, która umożliwia zaistnienie danego przepisu jest okoliczność dokładnego oraz indywidualnego określenia konkretnego, sprzedawanego towaru. Musi on spełniać podstawowy warunek – który polega na przypisaniu określonej ceny nabycia. Przekłada się to na fakt, iż o ile można w taki sposób rozliczać sprzedaż całego używanego samochodu, to trudno zastosować te same przepisy do części wyciągniętych z niego i przeznaczonych na sprzedaż.

Decydując się, zatem na prowadzenie własnej działalności polegającej na sprzedaży części samochodowych warto wcześniej zapoznać się z wszelkimi przepisami i obowiązkami, które należy spełnić i których należy bezwzględnie przestrzegać. Warto również zrobić rozpoznanie i dowiedzieć się, z jakich praw i przywilejów można skorzystać by obróciły się one na naszą korzyść i pomogły w prowadzeniu biznesu. Zwolnienie z podatku VAT stanowi dobry start, podczas gdy jesteśmy małym przedsiębiorcą, którego przychody nie przekraczają określonej w ustawie kwoty.