Czy warto przeprowadzać badania geotechniczne gruntu?

Czy warto przeprowadzać badania geotechniczne gruntu?

Czy warto przeprowadzać badania geotechniczne gruntu? Budowa każdego domu wiąże się załatwianiem wielu pozwoleń i innych formalności. Koniecznie należy wykonać badanie gruntu, które pozwoli zbadać jakość i ocenić nośność podłoża.

Czym jest opinia geotechniczna?

Jedną z pierwszych czynności, jaką trzeba wykonać przed budową domu, jest badanie gruntu. Dzięki temu można dowiedzieć się, jaki budynek można postawić i otrzyma się wytyczne, jakie fundamenty najlepiej się sprawdzą. Zmierzony zostanie także poziom wód gruntowych i przepuszczalność gleby.

Opinię wydaje się na podstawie przeprowadzonych odwiertów geologicznych. Taki dokument powinien być podzielony na dwie części: graficzną i opisową. Obraz będzie przedstawiać mapę działki, na której widnieją miejsca wykonania odwiertów, odkrywek, warstwy gruntu i poziom wód gruntowych. Część opisowa składa się z:

  • zaleceń dotyczących doboru fundamentów,
  • informacji dotyczących warstw gruntu,
  • informacji o głębokości i wahań wód gruntowych,
  • zaleceń dotyczących sposobu ochrony przed wodami gruntowymi,
  • zaleceń dotyczących sposobu wykonania odwodnień.

Na tym etapie badań powinni działać specjaliści. Ekspertyzę geotechniczną mogą przeprowadzać osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia. Nawet proces badania nie należy do najprostszych, wymaga zatem fachowej wiedzy oraz niezbędnych, często bardzo drogich urządzeń, dzięki którym przeprowadza się odwierty. Takie działania mają za zadanie przyporządkowanie gruntu do jednej z trzech kategorii. Inwestor zyska wiedzę, jakiego rodzaju budynek może postawić na badanym terenie.

Dlaczego przeprowadza się badanie geotechniczne przed rozpoczęciem inwestycji?

Na terenie Polski w przewadze znajdują się grunty o odpowiedniej nośności. Wiele osób także twierdzi, że skoro w najbliższej okolicy stoją już budynki, to oni mogą bez problemów rozpocząć budowę. Jednak do upewnienia się co do tego stanu rzeczy potrzebna jest opinia geotechniczna. Nie tylko zezwoli ona na budowę, ale dzięki niej odpowiednio dobierze się parametry domu, wybierając dobry fundament i potrzebne izolacje. Pozwoli na zaprojektowanie jak najlepszego odwodnienia działki poprzez zbudowanie studni czy oczyszczalni ścieków.

To badanie jest bardzo ważne i nie są wskazane oszczędności na nim. Wynikiem pomyłek w badaniu, analizie lub niedostosowaniu projektu mogą być pęknięcia ścian i sufitów. W ekstremalnych przypadkach może dojść do zachwiania stabilności budynku, co tylko przełoży się na wzrost kosztów budowy bądź późniejszych remontów, wielokrotnie przewyższając koszt wykonania ekspertyzy.

Przed rozpoczęciem inwestycji niezbędne jest przeprowadzenie badania geotechnicznego. Wynik takiego badania należy przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę. Najczęściej wystarczy wykonanie podstawowego badania, chyba że dochodzi do zmiany kategorii gruntu. W tym przypadku konieczne będzie przeprowadzenie precyzyjnej i bardziej skomplikowanej ekspertyzy. Odchodząc już od prawa, badania gruntu przeprowadza się dla dobra mieszkańców i innych użytkowników budynku. Choć na pierwszy rzut oka dodatkowe czynności wydają się tymi z gatunku utrudniających życie, to wyniki badań mogą doprowadzić do zaniechania inwestycji grożących życiu mieszkańców.

Kategorie geotechniczne

Powyżej wspomniano o kategoriach geotechnicznych. Za ich pomocą klasyfikuje się stopień skomplikowania warunków gruntowych, które są podstawą dla projektu budynku. Na gruncie zaliczanym do pierwszej kategorii można wybudować niewielki budynek stawiany w prostych warunkach gruntowych. Do drugiej kategorii zalicza się budynki stawiane w warunkach gruntowych prostych złożonych, które wymagają oceny ilościowej i jakościowej danych geotechnicznych.

Natomiast na gruntach należących do trzeciej kategorii można stawiać budowle nietypowe, wymagające trudnych warunków, stosują nietypowe rozwiązania techniczne, mogą mieć znaczący wpływ na środowisko a także budynki wysokościowe. Badania wykazują, że inwestycjom najczęściej jest przyznawana pierwsza kategoria geotechniczna, czyli świadczy to o tym, że na takim gruncie może zostać wybudowany dom jednorodzinny. Jednak stopień przeprowadzanych badań uzależniony jest od rodzaju inwestycji. Inne badanie zostanie przeprowadzone przed budową domku a inne przed budową blokowiska.

Koszty

Wykonanie ekspertyzy zależy od potrzeb inwestora i rodzaju inwestycji. Jednak, w porównaniu do wydatków na budowę nie jest to wygórowana kwota. Koszty najczęściej ułatwia chęć wykonania ekspertyzy w ramach pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przyjmuje się, iż cena badania zależna jest od odwiertów, szczególnie od ich liczby i głębokości wykonania. Aby wyniki były wiarygodne, wystarczy przeprowadzenie czterech odwiertów geologicznych, których głębokość będzie wynosić około trzech metrów.

Standardowy cennik wykazuje, że jeden odwiert na głębokość na jednego metra kosztuje minimum 100 złotych, jednak kwoty są zależne od wielu czynników, np. miejsca działalności specjalisty. Sumaryczny koszt odwiertów powinien zamykać się w kwocie do 2000 złotych. W zamian inwestor otrzymuje dokumentację w wersji elektronicznej i papierowej wraz z zaleceniami specjalistów.

angielski niemiecki hiszpański francuski