Rynek zarządzania nieruchomościami – perspektywy dla wspólnoty mieszkaniowej

Rynek zarządzania nieruchomościami – perspektywy dla wspólnoty mieszkaniowej

Rynek zarządzania nieruchomościami – perspektywy dla wspólnoty mieszkaniowej – coraz rzadziej reagują na problemy z nieruchomością samodzielnie, ale poszukują wyspecjalizowanych zarządców. To opłacalna strategia. Jak wygląda rynek zarządzania nieruchomościami w Polsce i w jaki sposób podjąć dobrą decyzję o współpracy?

Idea stojąca za zarządzaniem nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to również częściowo organizacja życia wspólnoty mieszkaniowej. Zarządcy odpowiadają za sprawy administracyjne, księgowe (podatkowe), dotyczące remontów (techniczne aspekty). Wspólnota mieszkaniowa w zależności od umowy może zlecać licencjonowanemu zarządcy inne zadania, nawet inwestycyjne, czy związane bezpośrednio z komercjalizacją obiektu. Zarządzanie nieruchomościami Warszawa to jeden z ciekawszych przykładów w tym obszarze. Znaczące ingerowanie w stan budynku jest ograniczone przy wskazanych usługach.

Ocena zarządcy odbywa się nie tylko przez mieszkańców, ale nawet przez urzędników. Poprawa wizerunku nieruchomości może przekładać się na popularność całego osiedla, lokalnej społeczności, co nie jest już rzadkim widokiem. Zarządzanie nieruchomościami Warszawa ma na celu stałe podnoszenie wartości majątku wspólnoty mieszkaniowej lub stabilizację, a jednocześnie unikanie wywoływania szkód. Z tego powodu każda firma z branży charakteryzuje się dość dużym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Większe możliwości negocjacyjne dla wspólnoty mieszkaniowej

Zarządca nieruchomości zajmuje się standardowo negocjacjom w zakresie realizacji usług komunalnych. Jest w stanie wynegocjować znacznie lepsze stawki za zużycie energii. W niektórych wspólnotach dochodzi do modernizacji własnych kotłowni, oświetlenia, systemów alarmowych. To pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Zarządzanie nieruchomościami Warszawa może przekładać się na większy zysk z najmu dla właścicieli obiektu, czy na ograniczenie problemów z płatnościami. Nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami umożliwia szybką ocenę finansów wspólnoty, konkretnego mieszkańca z panelu multimedialnego. W wielu przypadkach o awariach technicznych zawiadamia się w modelu 24/7, co zdecydowanie zwiększa zaufanie do życia w danym lokalu. Transparentność i wiarygodność zarządcy nieruchomości to jeden z podstawowych czynników przy wyborze usługi. Wspólnota mieszkaniowa powinna ocenić, czy zarządca charakteryzuje się potwierdzoną licencją lub zatrudnia wykwalifikowanych, wykształconych kierunkowo pracowników.

Możliwości zewnętrznego zarządzania nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa odbija się najczęściej pozytywnie na stawkach ubezpieczeń majątkowych. Wynika to z prostej filozofii. Większy może więcej, a duży zarządca negocjuje korzystne stawki usług ubezpieczeniowych, dotyczących ochrony majątku, a nawet związanych z wykończeniem poszczególnych wnętrz. Inne specjalizacje zarządców to z reguły poprawa wizerunku osiedla przez aranżację terenów zielonych, prowadzenie konserwacji zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, reagowanie na problemy z zaopatrzeniem gazowym, wodnym, energetycznym. Wspólnoty mieszkaniowe określają najczęściej profil (pakiet) usług w celu optymalizacji współpracy. Przy niektórych budynkach niektóre koszty po prostu odpadają.

Ciekawe możliwości zarządców nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami

W Polsce dochodzi najczęściej do specjalizacji przy zarządzaniu nieruchomościami. Zarządcy prowadzą, np. tylko budynki biurowe, mieszkalne, starsze kamienice ze wskazaniami do poważniejszych remontów. Specjalizacja to wzrost zaufania i wyższa jakość świadczonych usług. Nowy zarządca na rynku może podejmować działania zmierzające do obsługi nieruchomości w luksusowych lokalizacjach, aby szybciej zbudować reputację. To może oznaczać ograniczenie cen dla konkretnej wspólnoty mieszkaniowej przez pewien czas.

Przy wyborze zarządcy nieruchomości warto kierować się wykorzystaniem nowych technologii. Zarządzanie nieruchomościami Warszawa związane ze zdalnym kontaktem, czy całodobowym zleceniem zadań technicznych to duża przewaga konkurencyjna. Wspólnota mieszkaniowa nie musi posiadać własnych pomysłów na „komercyjny rozwój” nieruchomości. Można oczekiwać konkretnych strategii właśnie od zarządcy. Jeżeli wartość współpracy z zarządcą nieruchomości przynosi oczekiwane zyski, nawet wysoka cena outsourcingu nie powinna mieć wielkiego znaczenia.

Kilka słów podsumowania

Zarządzanie nieruchomościami prowadzi docelowo do zabezpieczenia wartości majątku wspólnoty mieszkaniowej, a także do stopniowego skalowania inwestycji. Przekazanie odpowiedzialności za remonty, serwis urządzeń w budynku, zaopatrzenia energetycznego to duże ułatwienie dla mieszkańców i faktyczna ulga w sytuacjach kryzysowych. Przed nawiązaniem podobnej współpracy wspólnota powinna przemyśleć specjalizację, oczekiwania, ogólny stan nieruchomości, potencjał inwestycyjny. Zarządcy nieruchomości funkcjonują w dość rygorystycznym otoczeniu prawnym. Muszą przedstawiać klientom licencje i podchodzić kompleksowo do wszystkich kwestii związanych z obsługą budynku. Wykluczenie jednej funkcji ogranicza mocno konkurencyjność biznesu.

angielski