Nowoczesne metody rehabilitacji dla najmłodszych i seniorów

rehabilitacja

Rehabilitacja, zarówno w Polsce, jak i na świecie, stoi na coraz wyższym poziomie. Ośrodki i kliniki rehabilitacyjne wciąż unowocześniają swoje metody usprawniania wszystkich pacjentów, w tym sposoby rehabilitacji niemowląt i dzieci. Niestety, coraz więcej dzieci musi być objętych rehabilitacją już od wczesnego dzieciństwa – niektóre z nich nawet od urodzenia czy wczesnego niemowlęctwa.

Jaka jest rehabilitacja niemowląt?

rehabilitacja
rehabilitacja

Większość wad postawy wykryta tuż po urodzeniu dziecka rokuje całkowite wyleczenie, pod warunkiem jak najwcześniejszego kontaktu ze specjalistą i podjęcia natychmiastowego leczenia lub/i rehabilitacji. Jedną z najpopularniejszych metod rehabilitacji niemowląt jest rehabilitacja metodą Vojty. Jej głównym celem jest zapobieganie niepełnosprawności dzieci urodzonych z wadami centralnego układu nerwowego.

Terapie dla dzieci

W latach czterdziestych XX wieku opracowana została metoda NDT-Bobath, która zrewolucjonizowała zarówno metody opieki jak i wczesnej terapii niemowląt i małych dzieci. Instruuje ona, jak należy je karmić, przewijać, jak się z nimi bawić, dopasowując jednocześnie wszystkie czynności do naturalnego rytmu biologicznego dziecka. Ma to ułatwić naukę prawidłowych wzorców ruchu. Zaś celem całej terapii jest uzyskanie i utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Indywidualna terapia zapewnia możliwość prawidłowej oceny sprawności dziecka.

Terapia kostiumowa to kolejny krok milowy w rehabilitacji dzieci. Pomysł i idea powstały w Związku Radzieckim w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w okresie rozwoju astronautyki. Pierwszy kostium został stworzony, aby przeciwdziałać negatywnym efektom warunków zmniejszonej grawitacji, na które byli narażeni kosmonauci. Początkowo był używany u dzieci z chorobami układu nerwowo-ruchowego, a następny, pod nazwą TheraSuit został zaprojektowany i wdrożony w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych. Służył do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. i wkrótce został z powodzeniem wprowadzony na rynki światowe. Jest stosowany u pacjentów w wieku od 2,5 lat, u których występują zaburzenia neurologiczne, ortopedyczne oraz narządu ruchu. Rehabilitacja taka wpływa korzystnie na poprawę pracy całego układu nerwowego, stymuluje mózg i przywraca prawidłową postawę ciała. Podczas terapii w kombinezonie TheraSuit stosuje się zwykle takie metody, jak PNF, NDT-Bobath, Terapię Manualną, Kinesiotaping, TheraBand, Integrację Sensoryczną. Terapia Integracji Sensorycznej ma zazwyczaj charakter zabawy poprzez naukę. Ma ona sprawiać dziecku przyjemność, choć musi ono też włożyć w wykonywane zadania nieco wysiłku. W czasie zajęć wykorzystywane są rozmaite pomoce terapeutyczne, takie jak: huśtawki, równoważnie, platformy, deskorolki i wiele innych. Dzięki tej terapii poprawia się koncentracja i uwaga dziecka, a także jego zdolności wzrokowe i słuchowe.

Terapia po 65 roku życia…

Na przeciwległym biegunie życia stoją osoby, które w tym wieku mogą odczuwać symptomy pogarszania się stanu ich zdrowia. Bardzo istotnym elementem staje się wówczas odpowiednia rehabilitacja. Organizm osoby w wieku 65 lat nie potrafi już regenerować swych funkcji z dotychczasową intensywnością i mocą, dlatego usprawnianie osób, które są w wieku 65 i więcej powinna skupiać się głównie na zapobieganiu urazom prowadzącym do niepełnosprawności. Częste izolowanie się seniorów od otoczenia, towarzysząca temu zjawisku depresja i nierzadkie stany zwyrodnieniowe kości i stawów, choroby układu krążenia i różne inne, dodatkowe dolegliwości fizyczne powodują konieczność rehabilitacji grupowej, w której – oprócz lekkich ćwiczeń fizycznych – prowadzi się także terapię zajęciową, naukę właściwego odżywiania i wszelkie czynności pozwalające wyjść z izolacji społecznej. Seniorzy powinni także korzystać z rehabilitacji domowej. Może ona odbywać się przez cały rok, nawet dwa razy w tygodniu. W pozostałe dni pacjent powinien ćwiczyć sam lub z pomocą opiekuna.

Muzykoterapia

Inną metodą jest rehabilitacja poprzez muzykę, czyli muzykoterapia. To metoda profesora Tomatisa, która polega na wykorzystaniu zmodyfikowanej komputerowo muzyki. Słuchanie tak przetworzonej, ale z reguły muzyki klasycznej, wpływa stymulująco na wiele funkcji mózgu, szczególnie na pamięć, uwagę, koncentrację i sferę emocjonalną. Pacjent w trakcie terapii muzyką ma czuć się zrelaksowany i wyciszony, a nawet łatwiej przyswajać naukę języków obcych.

Pies – terapeuta idealny

Coraz większym uznaniem w rehabilitacji nie tylko seniorów cieszy się dogoterapia. Pies jako terapeuta okazuje się świetny w swym fachu. Kocha bezwarunkowo, niczego nie oczekuje, nie ocenia. Regularne spacery z psem wzmacniają kondycję, poprawiają krążenie, pracę stawów, mięśni, układu oddechowego i odpornościowego. Ponadto wzmacnia kontakt ze światem i z innymi ludźmi. Dogoterapia jest szczególnie polecana dla pacjentów po zawale serca i wylewie. W tym wypadku pies bywa lepszy niż terapeuta – człowiek.

Terapia zajęciowa

Rehabilitacja zajęciowa pozwala przywracać osoby niepełnosprawne oraz seniorów do życia w społeczeństwa. Uczy, rozwija pasje, odnajduje talenty, pozwala zaistnieć. Polecana jest zwłaszcza terapia zajęciowa grupowa, która socjalizuje jednostki będące w pewnym stadium aspołecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *