Kredyt hipoteczny – słownik pojęć

Kredyt hipoteczny - słownik pojęć

Kredyt hipoteczny – słownik pojęć – przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami które mogą pojawić się w okresie poszukiwania odpowiedniego kredytu.  nierzadko pojęcie te są trudne do zrozumienia, zawiłe i skomplikowane dla osób spoza branży bankowej. jednak po krótkiej analizie i zapoznaniu się z definicjami w tych pojęć Okazuje się że nie taki diabeł straszny jak go malują.

Najczęściej spotykanymi pojęciami pojawiającymi się w trakcie zaciągania kredytów hipotecznych są:

kredytobiorca –  jest nim nikt inny jak osoba zobowiązana do spłaty zadłużenia pieniężnego w przypadku kredytów  hipotecznych. Są nimi najczęściej osoby fizyczne,

wierzyciel-  to dość zgrabne określenie banku,  wierzycielem nazywamy osobę uprawnioną do otrzymywania od kredytobiorcy należności zaciągniętej w wyniku kredytu hipotecznego w postaci w wyznaczonych w umowie rat,

hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe ustanowione w celu zabezpieczenia  spłaty wierzytelności, lub prawo do użytkowania lokalu. Hipotekę ustanawia się w przypadku wszystkich kredytów hipotecznych,

Polecamy:

księga wieczysta –  to do urzędowego rejestru, który ma na celu określenie stanu prawnego nieruchomości którymi mogą być domy mieszkania lub w grunty. Księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych odpowiednich dla lokalizacji podmiotu na którym ustanowiona jest hipoteka,

kwota kredytu netto i brutto –  kwota kredytu netto określana jest czyste kwota, którą kredytobiorca ma do dyspozycji,  natomiast kwota kredytu brutto jest to kwota, którą kredytobiorca ma do dyspozycji wraz z odsetkami i wszelkimi mężami i opłatami bankowymi,

wkład własny –  są to środki kredytobiorcy  będące jego własnością niezbędne do realizacji finansowania zakupu lub budowy w budynku,

rata kredytu –  to łączna raty capita może sum wraz z odsetkami przypadające do spłaty w danym okresie rozliczeniowym w najczęściej comiesięcznym. W przypadku kredytów hipotecznych istnieją dwie opcje rat kredytu.  Są nimi raty równe oraz raty malejące,

raty równe –  to ta sama kwota równa do spłaty w całym okresie kredytowania jest to najpopularniejsza opcja wybierana przez większości klientów banku,

rata malejąca – inaczej kapitałowo odsetkowa składa się z równych rat kapitału kredytu powiększonej o procentowy udział odsetek liczony od aktualnej kwoty zadłużenia. Co w praktyce wygląda tak że na początku kredytu hipotecznego wysokość rat jest o wiele większa, niż na samym końcu okresu spłaty kredytu hipotecznego,

okres kredytowania – okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia czyli momentu wpłaty ostatniej raty kredytu,

zdolność kredytowa –  co z wpłat no bo zobowiązań wraz z odsetkami i należnymi marżami banku,

cesja ubezpieczenia –  jest spraw do wypłaty odszkodowania z kredytobiorcy na bank w razie uszczerbku na zdrowiu,  nie spłaty kredytu lub zgonu,

promesa kredytowa –  to nic innego jak obietnica banku że przyzna nam ona kredyt hipoteczny na określoną kwotę w określonym czasie.  może być ona wydawana bezwarunkową lub warunkowa, wtedy zawiera ona określenia warunków jakie należy spełnić aby otrzymać kredyt hipoteczny,  jest ona niezbędna w momencie kiedy chcemy przeprowadzić się już do nowego mieszkania lub domu a wciąż nie posiadamy jeszcze przyznanego kredytu,

oprocentowanie stałe –   jest to oprocentowanie, które nie zmienia się w całym okresie kredytowania nie jest zależne od wszelkich czynników i wskaźników bankowych. ustalane jest na pewien okres i obowiązuje do tego dnia,

Kredyt hipoteczny - słownik pojęćZ tymi wszystkimi pojęciami, można spotkać się już w momencie poszukiwania odpowiedniego kredytu na miarę potrzeb. Dlatego warto je znać, aby nie dać się niczym zaskoczyć, tym bardziej jeśli planujemy wizytę w banku w sprawie kredytu hipotecznego. Nieznajomość pojęć, nie tłumaczy nikogo, dlatego warto o to zadbać wcześniej i systematycznie zapoznawać się z typowymi bankowymi pojęciami, tym bardziej jeśli chcemy samodzielnie przejść przez cały proces otrzymania kredytu hipotecznego. Przedstawione pojęcia to tylko, niewielka część całości pojęć pojawiających się w umowach kredytów hipotecznych, dlatego należy zawsze uważnie je analizować i orientować się w znaczeniu danych pojęć. Przy tak dużych kwotach, na jakie zaciągane są kredyty hipoteczne nie ma miejsca na pomyłki oraz domysły. Złożony podpis jest gwarantem dla banku, że zrozumieliśmy umowę, dlatego warto naprawdę ją zrozumieć. Kredyt hipoteczny wbrew wielu głosów nie jest tak straszny, jak mogłoby się wydawać. Banki zawsze określają jasno swoje warunki, które w ramach rozsądku można zawsze negocjować, dlatego nie ma się czego bać. Odpowiednie przygotowanie dodaje pewności siebie i otuchy. Dla osób, które jednak nie czują się pewnie w tej tematyce istnieją usługi doradców finansowych , którzy usprawniają realizację uzyskania kredytu hipotecznego. Zajmą się oni wszelkimi formalnościami, od znalezienia najlepszego banku, oferującego najkorzystniejszy kredyt, po kompletację dokumentów, aż do końcowego procesu podpisania umowy z bankiem. Koszt takiej usługi jest stosunkowo niewielki w porównaniu do wysokości kredytu.

angielski