Geologia złożowa – czym ona jest?

Geologia złożowa - czym ona jest?

Geologia złożowa – czym ona jest? Kiedy zastanawiamy się nad całym przemysłem, który zajmuje się wydobyciem różnego rodzaju złóż naturalnych po to, aby dostarczyć nam gotowy produkt, nie zastanawiamy się, jak bardzo jest to proces złożony. Złożone już jest samo wydobycie, dlatego geologia złożowa jest to bardzo ważna gałąź nauki, którą warto wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy wybrać się na studia.

Czym zajmuje się geologia złożowa?

Geologia złożowa zajmuje się między innymi analizą złóż naturalnych, pod kątem ich składu chemicznego, geologicznego oraz oszacowaniem opłacalności wydobycia, włączając w to zastosowanie technologii wydobywczej oraz przetwórstwa różnego rodzaju rud złóż naturalnych.

Te wszystkie czynniki są za sobą niezwykle mocno powiązane oraz skomplikowane. To proste wymienienie zadań geologii złożowej, jedynie przybliża nam to, czym zajmuje się geologia złożowa oraz geolog złożowy.

Kilka przykładów z przeszłości

Geologia złożowa http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html wywodzi się z nauki – geologii. Wyodrębniła się ona mniej więcej w okresie industrialnym, kiedy to znacząco wzrosło zapotrzebowanie na wydobycie wielu minerałów. Pierwiastkiem najbardziej pożądanym w okresie industrialnym było przede wszystkim żelazo, z którego wytapiano stal.

Geologia złożowa jako nauka wyodrębniła się przede wszystkim dlatego, że złoża już dostępne na początku okresu industrialnego, zaczęły bardzo szybko się wyczerpywać. Warto wspomnieć, że były to złoża, które w obróbce i wydobyciu były najłatwiejsze. Wzrosło zapotrzebowanie, jednocześnie trzeba było znaleźć nowe metody do tego, aby poszukiwać nowych złóż żelaza oraz innych metali, jak również metod ich wydobycia, obróbki i wytopu.

Jaki problem jest ze złożami minerałów naturalnych?

Geologia złożowa - czym ona jest?Pierwsze eksploatowane przez ludzkość złoża były to rudy, w których pierwiastki występowały w formie możliwie najczystszej. Pożądane były przede wszystkim złoża, w których na przykład żelazo czy miedź występowały w postaci metalicznej lub wystarczyło prostej obróbki ogniowej, aby czysty metal uzyskać. Ponieważ zapotrzebowanie na te pierwiastki było relatywnie małe, złoża już wtedy eksploatowane wystarczały na pokrycie tego zapotrzebowania. W okresie industrializacji okazało się, że jest to zdecydowanie za mało.

Geologia, a następnie geologia złożowa wykazały, że bardzo dużo potrzebnych nam pierwiastków występuje w innych złożach, niż dotychczas eksploatowano. Występują one na przykład w postaci związanej. Dla przykładu żelazo występuje w postaci metalicznej, ale zdecydowanie więcej go występuje, na przykład w postaci minerału takiego jak piryt czy ferryt. Wcześniej oczywiście tych minerałów zupełnie nie brano pod uwagę, ponieważ nie wiedziano o zawartym w nich żelazie. Dopiero chemiczna analiza ich składu, dała ludzkości takie informacje.

Geologia złożowa a obróbka

Wyżej wspomniane rudy metali związanych z innymi pierwiastkami, nie są oczywiście łatwe w obróbce. Trzeba znaleźć metody – w dużej mierze chemiczne lub pirochemiczne do tego, aby czyste żelazo z takiego minerału wydobyć. Bardzo często dochodzi do tego wstępna obróbka mechaniczna, flotacja i tak dalej. Obecnie na przykład bardzo dużo rud oczyszcza się metodami hydrometalurgii, czyli bez użycia ognia, a z wykorzystaniem roztworów wodnych. Jest to jednak efekty długotrwałej pracy geologów złożonych, chemików i fizyków.

Dlaczego praca geologa zbożowego jest tak istotna?

Praca geologa zbożowego jest niezwykle istotna z tego powodu, że od jego decyzji zależy powodzenie lub fiasko inwestycji wydobywczej, która najczęściej wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że duże konsorcjum wydobywcze, chce uruchomić w nowym miejscu kopalnię odkrywkową na przykład miedzi. Teren ten jest na nieznanym geologicznie terenie. Konsorcjum to ma jakieś niezbyt szczegółowe informacje na temat tego, że w tym miejscu jest miedź, ale nie ma dokładnych informacji, ile jest tej miedzi oraz w jakiej formie ona występuje. Geologia złożowa może na te pytania odpowiedzieć, dlatego, zanim zostanie podjęta jakakolwiek decyzja, zostaje tam wysłany zespół badawczy na czele z geologiem złożowym.

O czym decyduje geolog złożowy?

Geolog zbożowy po dotarciu na miejsce najczęściej wykonuje bardzo dużo próbek i analizuje je pod kątem zawartości minerałów, struktury chemicznej, towarzyszących pierwiastków, które mogą pomagać lub odwrotnie mogą przeszkadzać w obróbce i wytopie rudy. Dla przykładu niektóre pierwiastki, które często występują z metalami, mogą być toksyczne i do takich pierwiastków należy arsen. Geolog złożowy przy wsparciu chemików, fizyków i technologów górniczych musi to wszystko przeanalizować.

Ostatecznie wyniki analizy zostają dodatkowo przeanalizowane przez ekspertów od technologii oraz kosztów. Dzięki temu możemy dostać ostateczny wniosek, czy na danym terenie warto inwestować w wydobycie, czy złoże takie obecnie jest nieopłacalne. Często może zdarzyć się, że na przykład obecnie wydobycie jest nieopłacalne, ale w dłuższej perspektywie czasu jest one warte tego, aby mieć je w posiadaniu. Konsorcjum może uznać, że lepiej jest wykupić takie złoże, ale jeszcze eksploatacji nie uruchamiać.