Koszty eksploatacyjne, które wynikają z wykorzystania pompy ciepła

Koszty eksploatacyjne, które wynikają z wykorzystania pompy ciepła

Koszty eksploatacyjne, które wynikają z wykorzystania pompy ciepła. Ogrzewanie to jeden z głównych czynników, który na bieżąco powoduje znaczne koszty w kwestii utrzymania domu lub mieszkania. Te mogą jednak znacząco różnić się w zależności od wariantu. W niektórych przypadkach wyższe są koszty inwestycyjne, a później możemy cieszyć się niższymi kosztami eksploatacyjnymi. Taka sytuacja należy jednak do rzadkości. Przykładowo kotły zasypowe na węgiel lub drewno wyróżnia się porównywalnym kosztem w obu przypadkach.

Problemem są inne kwestie jak np. potrzeba nakładu czasowego głównie na utrzymywanie ognia w komorze spalania. Ogrzewanie gazowe jest z kolei drogie ze względu właśnie na zużycie materiału. Ciekawe są jednak dwie alternatywy, które są całkowicie innym spojrzeniem na te kwestie. Cena wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest wysoka, jeśli porównamy ją do pomijalnie niskich kosztów eksploatacyjnych. Jest to więc forma inwestycji, którą musimy ponieść początkowo, a później jest to już tanie. Podobnie to wygląda w przypadku instalacji pompy ciepła. Początkowo trzeba ponieść stosunkowo wysokie koszty w porównaniu do innych form. Później możemy się już cieszyć tanią energią. Ostatecznie jest to forma lokaty kapitału. Nie jest ona jednak całkowicie darmowa. Z czego to wynika?

W skrócie o zasadzie działania pompy ciepła (żeby zrozumieć skąd wynikają koszty eksploatacyjne)

Wielu mogłoby się wydawać, że pompa ciepła nie prowadzi do uzyskania kosztów eksploatacyjnych, ponieważ wprost niczego nie spala. Byłoby to jednak uproszczenie. Zasada działania pompy ciepła (niezależnie od jej rodzaju) sprowadza się do wykorzystania procesów termodynamicznych. Najważniejszymi elementami urządzenia jest skraplacz, parownik, zawór rozprężny oraz sprężarka. Do tego dochodzi masa osprzętu, ale to są jednak najważniejsze elementy. Pozwalają one na zastosowanie termodynamiki do odzyskania energii z czynnika. Ten służy tak naprawdę do transportu energii z dolnego do górnego źródła. Tym pierwszym może być grunt, ale powietrzna pompa ciepła wykorzystuje do celu właśnie powietrze i również jest to efektywne. Który z elementów wymaga kosztów eksploatacyjnych? Sprężarka wymaga zasilania i właśnie to jest kluczowy element dla tej sprawy.

Energia elektryczna jako klucz do określenia kosztów eksploatacyjnych pompy ciepła

Ile energii elektrycznej wykorzystuje jednak sprężarka do produkcji energii? Od razu warto zaznaczyć, że osprzęt również może jej trochę wykorzystywać, ale jednak jest to nieznaczące w stosunku do omawianego urządzenia. Sprężarka również jest różna w zależności od urządzenia. Nie każda pompa ciepła ma przecież taką samą moc. Najczęściej podaje się, że za prąd będziemy musieli w tym przypadku zapłacić dodatkowe od 2000 do 3000 zł. Jest to jednak znacznie mniej, niż wynosi to w przypadku zużycia paliwa z innych źródeł. Nadal jednak jest to cena orientacyjna i warto zauważyć, z czego tak naprawdę wynika ta kwota. Dodatkowo warto to połączyć z produkcją energii poprzez zastosowanie fotowoltaiki. Taki połączony system jest często wykorzystywany, a jego skuteczność jest potwierdzona przez praktykę. Również wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zużywa pewne niewielkie ilości prądu. Zyski są jednak znacznie niższe niż w przypadku pomp ciepła.

Efektywność pompy ciepła jako ważny czynnik wyboru

Ważnym czynnikiem wyboru pompy ciepła jest jej efektywność. Jest to temat ściśle związany z kosztami eksploatacyjnymi, więc warto zwrócić na niego uwagę. COP odzwierciedla ilość uzyskanej energii w stosunku do inwestycji w postaci prądu. Czasami ten stosunek oscyluje wokół 3,5, ale może również wynosić ponad 5. To właśnie obrazuje, ile więcej energii zostaje wyprodukowane w postaci do nakładu. To również wskazuje na efektywność tego rozwiązania. Im wyższa efektywność, tym lepiej dla inwestora, ponieważ zostanie zużyta mniejsza ilość prądu.

Pozostałe koszty eksploatacyjne

Czy energia elektryczna stanowi jedyny element kosztów eksploatacyjnych? Jest on najważniejszym w ramach tej kategorii, ale nie jedynym. Dodatkowo konieczne jest wykonywanie okresowych badań. Ponadto mogą się pojawić koszty związane z awarią danego elementu. Pierwsze to jednak najczęściej formalności, ponieważ urządzenie zazwyczaj nie żadnych awarii ani przestojów w pracy. Z tego powodu drugie również nie jest popularne. Najczęściej przegląd kosztuje dodatkowe 200 zł i trzeba je wykonać jeden raz w ciągu roku.

Podsumowanie, czyli informacje o kosztach eksploatacyjnych pomp ciepła

Najważniejszym elementem kosztów eksploatacyjnych pomp ciepła jest zużycie energii elektrycznej. Różnice mogą zależeć choćby od mocy urządzenia. Dodatkowo pojawia się kwestia efektywności, która jest wyrażana przez COP. Ponadto należy doliczyć koszt przeglądu. W pierwszym przypadku mówimy o kosztach z szerokiego przedziału od 2000 do 3000 zł. Najczęściej można założyć jednak 2500 zł. Dodatkowo należy doliczyć 200 zł w związku z przeglądem. Przez wiele lat prawdopodobnie nie dojdzie to potrzeby naprawy urządzenia lub jakiegokolwiek elementu systemu. Jest to dodatkowo zabezpieczone przez gwarancje. Te wszystkie aspekty sprawiają, że instalacja pompy ciepła jest efektywnym rozwiązaniem. Są to przecież niskie koszty w stosunku do alternatywnych rozwiązań. Nie możemy zapominać o pozostałych zaletach tego systemu. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, należy wskazać na to, że pompa ciepła jest najefektywniejszym rozwiązaniem na potrzeby ogrzewania budynku. Koszty eksploatacyjne nie stanowią w tej kwestii żadnego przełomu.