Kto może organizować półkolonie

Kto może organizować półkolonie

Kiedy zbliżają się wakacje, to często myślimy nad tym, jak zorganizować czas wolny dla swoich dzieci. Jako rodzice chcemy chociaż przez chwilę odpocząć od towarzystwa swoich pociech. Nie zawsze są one jednak chętne na wyjazdy, podczas których będą z dala od rodziny. W tej sytuacji z pomocą przychodzą półkolonie, na których dzieci przebywają tylko przez określoną liczbę godzin w ciągu dnia – a w dowolnej chwili mogą wrócić do domu. Kto może organizować półkolonie i jakie wymagania trzeba spełniać, aby móc zorganizować taką formę wypoczynku? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, to koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem, w którym przybliżamy tematykę związaną z organizacją różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wypoczynek – definicja

Zanim przejdziemy do tego, kto może zostać organizatorem półkolonii, najpierw zastanówmy się nad samą definicją słowa wypoczynek. Wypoczynek w rozumieniu ustawy obejmuje większość możliwych form organizacji czasu wolnego dla dzieci, w okresach, kiedy nie chodzą one do szkoły. Definicja ta nie obejmuje tylko wyjazdów, ale także różne formy spędzania czasu z dziećmi w mieście – takie jak na przykład półkolonie, czy miejskie ferie zimowe. Jednak, aby uznać daną formę organizacji czasu wolnego za wypoczynek, to muszą zastać spełnione pewne warunki. Jakie to warunki? Przedstawiamy je poniżej.

 • Musi być zorganizowany w czasie wolnym od zajęć szkolnych – np. podczas wakacji, ferii lub przerw świątecznych
 • Organizacja może odbywać się zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • Czas trwania nie może być krótszy niż 2 dni,

W rozumieniu ustawy jednodniowe wyjazdy z dziećmi nie są wypoczynkiem, w związku z czym nie obowiązują ich niżej przedstawione zasady. Zgodnie z ustawą wypoczynek musi być zorganizowany w celach rekreacyjnych, lub po to, aby zregenerować siły fizyczne i psychiczne, jednak może być on połączony ze szkoleniami i rozwojem, a także rozwijaniem zainteresowań. A co z wypoczynkiem zorganizowanym dla własnych dzieci lub dzieci znajomych bądź rodziny? Tego typu wypoczynek nie został objęty przepisami ustawy.

Kto może zorganizować półkolonie?

Z racji tego, że półkolonie są formą wypoczynku, to podlegają one zasadom związanym właśnie z nim. Według ustawy organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą być:

 • szkoły i placówki edukacyjne,
 • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jeżeli wypoczynek został zorganizowany w celu: niezarobkowym lub zarobkowym – jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej.
 • przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,

Organizatorem obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży może także być organizacja pozarządowa, a nawet każda osoba fizyczna. Istnieją jednak pewne warunki, których należy bezwzględnie przestrzegać, a mianowicie: organizator nie może działać w celach zarobkowych, a jeżeli organizator działa w celach zarobkowych, to organizowany przez niego wypoczynek nie może być tak zwaną imprezą turystyczną.

Prawidłowa rejestracja wypoczynku

Teraz wiesz już, kto może zostać organizatorem wypoczynku. Przyszła więc pora na to, aby dowiedzieć się, jak prawidło zarejestrować takie działanie. Otóż zgłoszenie wypoczynku należy zarejestrować w bazie wypoczynku – skąd następnie zostaje ono przesłane do kuratora oświaty. Zgłoszenia takie mają swoje terminy – zależne od formy wypoczynku, które przedstawiamy poniżej.

 • Najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w sytuacji, gdy nastąpiło uzasadnienie poparte względami społecznymi
 • Najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą.
 • Najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia innych form wypoczynku.

Przy czym pamiętać należy, że każdy z turnusów musi zostać zarejestrowany jako osobne zgłoszenie. Do zgłoszenia wypoczynku, który będzie trwał nieprzerwanie przez co najmniej 2 dni, konieczne jest wypełnienie odpowiedniego rodzaju formularza. Do wyboru są takie dokumenty, jak:

 • zgłoszenie dla półkolonii,
 • zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • oraz zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą.

Wybór odpowiedniego dokumentu i prawidłowa rejestracja upoważniają do przeprowadzenia różnych form wypoczynku – w tym także półkolonii letnich lub zimowych ferii wypoczynkowych na terenie danego miasta.

Organizacja wypoczynku przez NGO – wymagane działania

Kto może organizować półkolonieKiedy organizacja pozarządowa uzyska zgodę na zorganizowanie wypoczynku, to powinna zgłosić ten fakt do kuratorium. Organizacja taka musi bowiem spełniać szereg warunków, między innymi: właściwe kierownictwo, odpowiedni wychowawcy, właściwie przystosowane zajęcia czy też dostęp do opieki medycznej. Należy mieć także na uwadze fakt, że jeśli organizujemy obóz, kolonię czy też półkolonię jako podmiot wpisany do rejestru organizatorów turystyki, to dodatkowo musimy spełniać obowiązki wyszczególnione w ustawie o o imprezach turystycznych.